:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 66 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคะปวง ถนนทางบ้านคะปวงเชื่อมกับบ้านแพะคะปวง)

วันที่ลงประกาศ: 12 ก.ย. 2565

รายละเอียด: .


file

procurement_plan_47_2022_9_24_682107.pdf