:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกสายทางบ้านแพะคะปวง หมู่ ๑๒ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางรวม ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร ตีเส้นจราจรขอบทางสีขาว จำนวน ๒ เส้น พร

วันที่ลงประกาศ: 11 ต.ค. 2564

รายละเอียด:


img

news_1_2022_9_24_169126.jpg
news_1_2022_9_24_176190.jpg