ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ยวม

มาก
5 (62.5%)
ปานกลาง
2 (25%)
พอใช้
1 (12.5%)
ไม่พอใจ0 (0%)

Total votes: 8