:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: พระธาตุดงคำ

2 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

พระธาตุดงคำ

 

พระธาตุดงคำ หรือ เจดีย์ดงคำ เดิมชื่อว่าวัดคำ ตั้งอยู่ในโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ปัจจุบันมีปรากฏเพียงตัวเจดีย์กับกำแพงวัดเท่านั้น ตัวองค์เจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนา จึงสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในราว พ.ศ.2020 โดยหมื่นด้ามพร้าคต เสนาบดีเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคนเมืองยวมใต้ (แม่สะเรียง) กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะองค์เจดีย์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2548 และชุมชนได้จัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุดงคำทุกปี ราวๆ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร