:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: พระธาตุจอมกิตติ

2 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

พระธาตุจอมกิตติ

 

     ตั้งอยู่ที่บ้านจอมกิตติ หมู่ 13 ตำบลแม่ยวม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ 80 ไร่ สร้างเมื่อปี 2256 เป็นที่บรรจุ   พระบรมสารีริกธาตุที่เก่าแก่องค์หนึ่ง ที่ชาวบ้านศรัทธา และสักการะบูชา เป็นลักษณะสถูป วัดพระธาตุจอมกิติ ตั้งอยู่ห่างจาก อำเภอแแม่สะเรียง 2 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายแม่สะเรียง-แม่สามแลบ แยกทางซ้ายจากสะพานข้ามแม่น้ำยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นทางลาดยางขึ้นภูเขา เมื่ออยู่ตรงพระธาตุจอมกิตติ สามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่สะเรียงได้เกือบทั้งหมด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร