:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

9 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย, ออมสิน, ธ.ก.ส. และเครดิตยูเนียน วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร