:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์ยโนบายและแผนปฎิบัติการ ของเทศบาลตำบลแม่ยวม

11 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_199_32_48_546.pdf