:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: การปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่โดยมอบนโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ในวันเทศบาล2566

29 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลแม่ยวมได้จัดกิจกรรมวันทเศบาลประจำปี พ.ศ.2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลแม่ยวม บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในงานมีการมอบนโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "No Gift Policy" โดยนายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมเป็นผู้มอบนโยบาย และนำกล่าวคำปฏิญานตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมกับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน และผู้นำชุมชนพร้อมด้วยภาคประชาชน ร่วมลงนามการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร