:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

8 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร