:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: ประกาศรับสมัคร ๑.คนงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา ๒.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ๒๔ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๕

12 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม
๑.ตำแหน่งคนงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
๑.๑ ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจงานกองการศึกษา (รหัส ๐๑)
๑.๒ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (รหัส ๐๒)
๒.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รหัส ๐๓) จำนวน ๑ อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในวันเวลาราชการ ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยวม
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครด้านล่าง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-682047

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_79_2022_9_24_284158.pdf

jobs_79_2022_9_24_297840.pdf

jobs_79_2022_9_24_312460.pdf

jobs_79_2022_9_24_324879.pdf