:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: เทศบาลตำบลแม่ยวม รับสมัครพนักงานขับรถโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จำนวน ๑ อัตรา ๒๓ - ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕

20 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม
ตำแหน่งพนักงานขับรถโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม จำนวน ๑ อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันเวลาราชการ ณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยวม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร