:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

14 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

(14 พ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร