:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (13 เม.ย.66) เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับประชาชนตำบลแม่ยวม ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูป ประเพณีวันสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

13 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดยนายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ฯ และประชาชนตำบลแม่ยวม ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูป ประเพณีวันสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร