:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (12 เม.ย. 66) เทศบาลตำบลแม่ยวม สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

12 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 12 เมษายน 66 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดย นายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลฯ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร