:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (11 เม.ย. 2566) เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่ง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เปิดจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม (บ้านห้วยทราย) หมู่5

11 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ (11 เมษายน 2566) เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดย นายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม และพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่ง , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เปิดจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม (บ้านห้วยทราย) หมู่ที่ 5 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร