:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (8 เม.ย. 66) เทศบาลตำบลแม่ยวม ร่วมงานลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่ยวม ณ ลานดงหอบ้านคะปวง หมู่ที่ 8

8 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดยนายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ปลัดเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมงานลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่ยวม ณ ลานดงหอบ้านคะปวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการโดยสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ยวม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร