:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (4 เม.ย. 66) เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่นาย ปุปอย ชูเชิดไพร ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านเลขที่ 19 บ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9

4 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดยนายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายอำเภอแม่สะเรียงเป็นประธานในพิธี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่นาย ปุปอย ชูเชิดไพร ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านเลขที่ 19 บ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุไฟไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเทศบาลตำบลแม่ยวมได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร