:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (15 มค 66) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมพร้อมด้วยคณะ พบปะพูดคุย และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566 แก่เครือข่ายชุมชนประชาสัมพันธ์ตำบลแม่ยวม

15 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

(วันนี้) วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดยนายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ ได้พบปะพูดคุย และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566 แก่เครือข่ายชุมชนประชาสัมพันธ์ตำบลแม่ยวม (อสม.ตำบลแม่ยวม) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการทำงานเนื่องในโอกาสปีใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร